การศึกษาระบบเกษตรอัจฉริยะสําหรับการเลี้ยงกุ้งฝอย

book.php

การศึกษาระบบเกษตรอัจฉริยะสําหรับการเลี้ยงกุ้งฝอย

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64008
 • ชื่อโครงงาน (English): The study on smart farming system for Macrobrachium lanchesteri culture

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนกร จันทรุมาศ, ณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ, สุปภาดา พูนธนางกูร

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat