ประสิทธิภาพของนาโนฟิลเตอร์จากโปรตีนจากข้าวโพดในการดูดซับไอออนของโลหะประจุสองบวก

book.php

ประสิทธิภาพของนาโนฟิลเตอร์จากโปรตีนจากข้าวโพดในการดูดซับไอออนของโลหะประจุสองบวก

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64006
 • ชื่อโครงงาน (English): Electrospun nanofilter from Zein efficiency as divalent cation adsorber

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ฟ้าใส ตั้งสุนทรวิวัฒน์, ธีรนาฏ กันต์พิทยา, ปาติโมกข์ สหะพล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat