คุณสมบัติทางกายภาพของเปเปอร์มาเช่ที่มีส่วนผสมของสารเชื่อมประสานที่เเตกต่างกัน

book.php

คุณสมบัติทางกายภาพของเปเปอร์มาเช่ที่มีส่วนผสมของสารเชื่อมประสานที่เเตกต่างกัน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64005
 • ชื่อโครงงาน (English): Different properties of paper mache which made by different adhesive

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กนิษฐา ธรรมศาสตร์, ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat