ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากใบของต้นไชยาเพื่อยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย Erwinia carotovora ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเน่าเละในผักกาดหอม

book.php

ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากใบของต้นไชยาเพื่อยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย Erwinia carotovora ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเน่าเละในผักกาดหอม

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64004
 • ชื่อโครงงาน (English): The effect of Cnidoscolus chayamansa leaf extracts on inhibition of Erwinia carotovora causing soft rot in lettuce

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กัญญาวีร์ อ้วนไตร, ชิษณุพงศ์ วรากรวรวุฒิ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article):

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat