แผ่นแปะสิวจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ

book.php

แผ่นแปะสิวจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64003
 • ชื่อโครงงาน (English): Acne film strips from lemon peels with Caesalpinia sappan heartwood extracts crude for inhibiting acne-causing bacteria Staphylococcus aureus

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กัญญณัช คงวณิช, ณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร, อิสรีย์ คหกิจไพศาล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat