การใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์สำหรับความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Myrothecium nundatum ที่แยกออกจากจอกที่เป็นโรคใบใหม้

book.php

การใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์สำหรับความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Myrothecium nundatum ที่แยกออกจากจอกที่เป็นโรคใบใหม้

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64002
 • ชื่อโครงงาน (English): The use of ISSR markers for genetic diversity of Myrothecium inundatum isolated from blighted leaf of diseased water lettuce

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): นันท์นภัส คลอดเพ็ง, พิชญ์สินี สมศิริกุล, มนัสนันท์ บุญระยอง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): –

   

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat