เด็กชายชาวนา

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F01021

เด็กชายชาวนา

หนึ่งในหนังสือชุด บ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นเรื่องราวของอะแมนโซ ไวเดอร์ และพี่ชายของเขาที่ออกมาบุกเบิกที่ดินในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุยังไม่ครบตามที่กฏหมายกำหนดดี แต่ในยุคบุกเบิกเช่นนี้ใครจะสนใจกันล่ะว่าคนที่พลิกฟื้น ถากถางผืนดินตรงนั้นอายุเท่าไหร่

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat