สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00834

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

“สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน” เป็นหนังสือรางวัลซีไรต์เล่มที่ 2 ของวินทร์ เลียววาริณ ความโดดเด่นของหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้คือ กลวิธีการสร้างสรรค์ ที่ทำให้เรื่องสั้นมี “ศิลป์” มากขึ้น ตั้งแต่การจัดวางบทความนำหน้าเรื่องสั้นแต่ละเรื่อง หากผู้อ่านเชื่อมโยงเนื้อหาบทความกับเรื่องสั้นได้จะทำให้ตีความเรื่องสั้นได้อย่างลุ่มลึกขึ้น การเล่นกับรูปแบบเรื่องสั้น เช่น เรื่องสั้นที่ไม่มีย่อหน้า เรื่องสั้นที่ไม่มีวลีและประโยค กลวิธีซับซ้อนเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับการนำเสนอเรื่องสิ่งมีชีวิตซับซ้อนที่เรียกว่า “คน”

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat