ตลาดนัด

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00122

ตลาดนัด

บันทึกประวัติศาสตร์อ่านง่ายในสมัยของคึกฤทธิ์ ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อเท็จจริงจากชีวิตประจำวันที่สอดแทรกอารมณ์ขันตลอดทั้งเรื่อง ภาษาเรียบง่ายแฝงนัยอย่างวรรณศิลป์ เรื่องปากท้อง เรื่องของกิน และเศรษฐกิจวิ่นๆ ในบางสมัย

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat