เอดส์ไดอารี่ วินาทีชีวิต

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00334

เอดส์ไดอารี่ วินาทีชีวิต

“เอดส์ไดอารี่” ทั้ง 7 เล่มคือบันทึกเรื่องราวของ “แก้ว” หญิงสาวที่ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่การปรับตัวในระยะแรกที่เปรียบดั่ง “วินาทีชีวิต” จนถึงการดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ “มิตรภาพ ความหวัง กำลังใจ” “คืนวันที่ผันผ่าน” “เพื่อเพื่อน เพื่อฝัน เพื่อวันที่เหลืออยู่” “อยู่เพราะรัก” “รักล้นใจ” “ป่วยใจ” จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้น และเสริมสร้างกำลังใจทั้งผู้ติดเชื้อและคนทั่วไป

เอดส์ไดอารี่ 1: วินาทีชีวิต
เอดส์ไดอารี่ 2: มิตรภาพ ความหวัง กำลังใจ
เอดส์ไดอารี่ 3: คืนวันที่ผันผ่าน
เอดส์ไดอารี่ 4: เพื่อเพื่อน เพื่อฝัน เพื่อวันที่เหลืออยู่
เอดส์ไดอารี่ 5: อยู่เพราะรัก
เอดส์ไดอารี่ 6: รักล้นใจ
เอดส์ไดอารี่ 7: ป่วยใจ

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat