ถอดรหัสจีโนมมนุษย์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00134

ถอดรหัสจีโนมมนุษย์

มนุษย์เรามีโครโมโซม 23 คู่ แต่ละโครโมโซมมียีนบรรจุอยู่มากมาย ยีนบนโครโมโซมแต่ละคู่ล้วนมีบทบาทต่อความเป็นตัวเราชนิดที่เรียกได้ว่า ความเป็นตัวเรานั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่อดีตกาล เมื่อครั้งที่ยีนบนแต่ละโครโมโซมมีการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้วมนุษย์เราอาจไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านักแสดงที่ถูกกำกับควบคุมการแสดงออกจากผู้กำกับที่ชื่อว่ายีนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้กำกับ 23 ตัวที่เรียกว่าโครโมโซม

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat