เรื่องทองแดง

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00245

เรื่องทองแดง

เพลิดเพลินไปกับความแสนรู้ และเฉลียวฉลาดของ “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ไทย ที่มีลักษณะพิเศษทั้งด้านกายภาพ และอุปนิสัย รวมถึงความกตัญญูรู้คุณ และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่ประทับใจและแบบอย่างแก่ผู้พบเห็น บอกเล่าทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat