กำเนิดสปีชีส์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00440

กำเนิดสปีชีส์

รวบรวมองค์ความรู้จากการเดินทางไปกับเรือบีเกิ้ล และการแลกเปลี่ยนความรู้จากนักธรณี นักเศรษฐศาสตร์และศาสตราจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้ จนเป็นที่มาของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายศาสนจักรมากกว่าครั้งใด ๆ เมื่อพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างสิ่งมีชีวิตดังที่พระคัมภีร์เอ่ยอ้าง แต่สิ่งมีชีวิตด้วยกันนี่เองที่เป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกผ่านกระบวนการที่เรียกว่า วิวัฒนาการ

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat