นาโนฟิสิกส์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00472

นาโนฟิสิกส์

เรียนรู้และทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ค้นพบในยุคนาโนเทคโนโลยี เริ่มต้นตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ยุคดั้งเดิมและยุคใหม่ การทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ในด้านนาโนเทคโนโลยี ไปจนถึงวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในระดับนาโน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat