ฝั่งแสงจันทร์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00600

ฝั่งแสงจันทร์

 •  Author: 
 •  Genre: 
 •  Collection: 
 •  Tags: 
 •  Language: 
 • ISBN: 9786160402311
 • Point:   แต้ม
 •  Call Number: น ป235ฝ
 • ลูกเรือประมงสี่คนมีความฝันเหมือนกันคือต้องการมีบ้านเป็นหลักแหล่ง แต่ชีวิตการทำงานทำให้พวกเขาคล้ายมีบ้านอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ชีวิตที่ต้องดิ้นรนจนไม่เห็นอนาคตทำให้อบายมุขกลายเป็นความสุขที่จับต้องได้ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันความเอื้ออาทรของป้าจันทร์และคนรอบข้างช่วยประคับประคองพวกเขาไว้จนถึงวันที่ทั้งสี่คนตัดสินใจแยกย้ายไปตามเส้นทางที่เชื่อว่าจะทำให้มีอนาคตดีกว่าเดิม

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat