รามานุจัน อัจฉริยะไม่รู้จบ

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • จากเด็กยากจนในอินเดียที่รู้จักคณิตศาสตร์จากหนังสือเก่า ๆ สู่นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะในต่างแดน..

    1 7 8 9 10 11 14