เนปาลประมาณสะดือ

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • “เราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่า เราต้องข้ามฝ่าภูเขาลูกแล้วลูกเล่า แม่น้ำลำธารสายแล้วสายเล่า เพื่อก้าวเท้าไปเหยีบบฝั่งฝัน แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราก้าวไปถึงจุดหมาย แต่กลับพบว่าตัวเองยืนตระหง่านอยู่เพียงลำพัง

    1 7 8 9 10 11 14