หยดหนึ่งในหยาดน้ำ

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • “หยดหนึ่งในหยาดน้ำ” นำเสนอให้เห็นความขัดแย้งระหว่างคนทั่วไป ความขัดแย้งทางการเมือง จนถึงความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้