ฝั่งแสงจันทร์

  • by 
  •  Genre: 
  •  Collection: 
  • ลูกเรือประมงสี่คนมีความฝันเหมือนกันคือต้องการมีบ้านเป็นหลักแหล่ง แต่ชีวิตการทำงานทำให้พวกเขาคล้ายมีบ้านอยู่ในกระเป๋าเดินทาง…

    ก้อนดิน ก้อนหิน มวลเมฆและดวงดาว

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • เรื่องราวการเดินทางของชีวิตจากชนบทสู่เมืองใหญ่ รูปแบบกวีนิพนธ์อันไพเราะ…