ก้อนดิน ก้อนหิน มวลเมฆและดวงดาว

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • เรื่องราวการเดินทางของชีวิตจากชนบทสู่เมืองใหญ่ รูปแบบกวีนิพนธ์อันไพเราะ…

    1 2 3