ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs

book.php
Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat