ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาว

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • มีผู้เปรียบว่าเด็กคือผ้าขาว ขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับการแต่งแต้มให้เป็นสีใดต่อไป

    1 2 3 4 7