500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2

 • by 
 •  Genre: 
 •  Collection: 
 • ภาคต่อของคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุดแสนจะซับซ้อนของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ สิ่งที่เรียกว่าความรัก

  500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1

 • by 
 •  Genre: 
 •  Collection: 
 • นิยามของความรักอาจมีมากมาย แต่กลไกที่ทำให้เกิดความรักนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์

  World Class สร้างคนไทยไประดับโลก

 • by 
 •  Genre:   |  
 •  Collection: 
 • หากได้อ่านคำโปรยแบบนี้หลายคนอาจเบือนหน้าหนีเพราะคิดว่าเป็นหนังสือแนว How to ที่มีอยู่เกลื่อนแผง แต่ “World Class สร้างคนไทยไประดับโลก” แตกต่างจากหนังสือทั่วไป

  1 2 3 4 5