มือนั้นสีขาว

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection:   |  
  • ถ้อยคำง่ายๆ ประกอบฉันทลักษณ์ที่คลี่คลายจากขนบทำให้เกิดลีลาอันเป็นเอกลักษณ์…