สาหร่ายน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทย

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • เมื่อพูดถึงสาหร่ายคนส่วนใหญ่จะนึกถึงทะเล แต่ในความจริงแล้วสาหร่ายมีอยู่ในทุกแหล่งน้ำ…