ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • ครั้งหนึ่งมันเคยแพงยิ่งกว่าทอง และเคยถูกใช้เป็นสินสงครามไปจนถึงเป็นชนวนสาเหตุของการก่อสงคราม