500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2

  • by 
  •  Genre: 
  •  Collection: 
  • ภาคต่อของคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุดแสนจะซับซ้อนของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ สิ่งที่เรียกว่าความรัก

    500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1

  • by 
  •  Genre: 
  •  Collection: 
  • นิยามของความรักอาจมีมากมาย แต่กลไกที่ทำให้เกิดความรักนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์