Thai Jounals Online

Thai Jounals Online (ThaiJO)เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการ (Full Text) ที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Access Request Paper

IEEE Xplore Digital Library

IEEE Xplore provides web access to more than three-million full-text documents from some of the world’s most highly cited publications in electrical engineering, computer science and electronics. More than two-million documents are in robust, dynamic HTML format. The content in IEEE Xplore comprises: 170+ journals 1,400+ conference proceedings 5,100+ technical standards Approximately 2,000 eBooks 400+ […]

Access Request Paper

Oxford Journals

Oxford JournalsAs a major international publisher of academic and research journals, Oxford Journals publishes and develops titles in partnership with the world’s most prestigious learned societies to bring high quality research to the widest possible audience.

Access Request Paper

EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery ServiceTM brings together the most comprehensive collection of content—including superior indexing from top subject indexes, high-end full text and the entire library collection—all within an unparalleled full-featured, customizable discovery layer experience.

Access Request Paper

Unpaywall

UnpaywallRead paywalled research papers for free. Click the green tab and skip the paywall. It’s fast, free, and legal, powered by our database of millions of author-uploaded PDFs.

Access Request Paper

PubMed

PubMedA service of the National Library of Medicine which provides access to over 12 million MEDLINE citations back to the mid-1960’s and additional life science journals. PubMed includes links to many sites providing full text articles and other related resources.

Access Request Paper

Education Research Complete

Education Research Complete is the definitive online resource for education research. Topics covered include all levels of education from early childhood to higher education, and all educational specialties, such as multilingual education, health education, and testing. Education Research Complete provides indexing and abstracts for more than 2,100 journals, as well as full text for more […]

Access Request Paper

Wiley Online Library

Wiley Online LibraryWiley is the international scientific, technical, medical, and scholarly publishing business of John Wiley & Sons, with strengths in every major academic and professional field and partnerships with many of the world’s leading societies.

Access Request Paper

IOPscience (Institute of Physics)

IOPscience (Institute of Physics)IOPscience is an online service for journal content published by IOP Publishing. IOPscience embraces innovative technologies to make it easier for researchers to access scientific, technical and medical content.

Access Request Paper

The Rockefeller University Press

The Rockefeller University PressThe Publications Department at Rockefeller was established in 1910 and published The Journal of Biological Chemistry from 1914 to 1925 and founded two journals of its own: The Journal of General Physiology in 1917 and The Journal of Biophysical and Biochemical Cytology (later changed to The Journal of Cell Biology) in 1955.

Access Request Paper

Emerald Insignt

Emerald InsigntEmerald Group Publishing is a global publisher linking research and practice to the benefit of society. Founded in 1967, Emerald today manages a range of digital products, a portfolio of nearly 300 journals.

Access Request Paper

The Cochrane Library

The Cochrane LibraryThe Cochrane Library (ISSN 1465-1858) is a collection of six databases that contain different types of high-quality, independent evidence to inform healthcare decision-making, and a seventh database that provides information about Cochrane groups.

Access Request Paper
1 2 3 4 5