พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติออนไลน์เพื่อพ่อ

content-single.php

exh-k9

Title:   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติออนไลน์เพื่อพ่อ
Description:   พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ King 9 Moment บนเว็บไซต์ king9moment.com เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากหลายองค์กรที่ต้องการร่วมกันสร้างอนุสรณ์แห่งความทรงจำ ที่ทรงคุณค่าในรัชกาลที่ 9 อันประกอบไปด้วยพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ ความทรงจำ และความรู้สึกดีๆ ของประชาชนชาวไทย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้ความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดทำเว็บไซต์ในการถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านเทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษในการนำเสนอที่จะนำประชาชนชาวไทยรวมถึงเยาวชนคนรุ่นหลังที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้น ไปสัมผัสความทรงจำได้เสมือนอยู่ ในช่วงเวลานั้นอีกครั้ง โดยหวังว่าพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนชาวไทย
URL:   http://node.king9moment.com/