อสรพิษและเรื่องอื่นๆ

  • by 
  •  Genre: 
  •  Collection:   |  
  • 12 เรื่องสั้นสะท้อนความเชื่อ ค่านิยม ประวัติศาสตร์ ตำนานเก่าที่นำมาเล่าใหม่ วรรณกรรมซีไรต์ประจำปี พ.ศ.2557