ข้ามเส้นครึ่งร้อย

  • by 
  •  Genre: 
  •  Collection: 
  • เรื่องราวของกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิตอายุกว่าครึ่งร้อย จากสหายเข้าป่าในอดีต สู่การเป็นผู้มอบโอกาสในการเรียนรู้…