ก็องดิด

  • by 
  •  Genre: 
  •  Collection: 
  • เมื่ออาจารย์คนที่สองที่สอนให้เขามองโลกในแง่ร้าย แล้วทุกอย่างรอบตัวเขาก็มีแต่เรื่องร้าย ๆ ก็องดิดต้องทำอย่างไร?