ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

content-single.php

“ห้องสมุดดิจิทัล” โดยหอสมุดแห่งชาติ รวบรวมเอกสาร หนังสือเก่า หนังสือหายาก วารสารหนังสือพิมพ์เก่า หนังสืออนุสรณ์งานศพ รวมถึงหนังสือที่จัดพิมพ์ในพิธีต่างๆ ที่ปัจจุบันอาจจะไม่สามารถหาได้ทั่วไปแล้ว มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ eBook และเปิดให้เข้าใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และ Application ของหอสมุดแห่งชาติ —————————————————–
ดูรายการ eBook : http://mobile.nlt.go.th/ebookall/search
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) : http://mobile.nlt.go.th/user/register
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค้นหาด้วยคำว่า “NLT Library”

nlt-web