เสนอหนังสือเข้าห้องสมุด

ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ

  1. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม (http://liberty.mwit.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do) ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
  2. กรอกรายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, และ หมายเลข ISBN และรายละเอียดของผู้เสนอสั่งซื้อ
  3. ศูนย์วิทยบริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

Please fill your details.

กรุณากรอกรายละเอียดของหนังสือ

Please fill details of requested book.

เสนอให้เป็นหนังสือดีที่ควรอ่าน (หนังสือสันส้ม)