5 ขั้นตอนการขอเอกสาร (Full-Text) จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล

1. เข้าสู่หน้าฐานข้อมูลออนไลน์

เพื่อดูรายการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด

คลิกที่ Access เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ต้องการ

2. สืบค้น และคัดลอก URL ของเอกสารที่ต้องการ

3. เข้าสู่ระบบ เพื่อขอเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text)

คลิกที่ Request Paper
เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

login-elib


 

4. กรอกแบบฟอร์ม

request-paper-describe
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม (คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

5. รอรับไฟล์ Full-Text

ศูนย์วิทยบริการจะจัดส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มข้างต้น ภายในเวลา 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ